• Arbeidsovereenkomst en andere contracten; arbeidscontract, detachering, payroll, ZZP’er, oproepkrachten, min-max-contracten etc.

  • Inhoud arbeidsovereenkomst; projectcontract, concurrentiebeding, proeftijd, nevenwerkzaamheden, geheimhouding, boeteregeling, etc.

  • Loon, vakantie, verlof en pensioen;  prestatiebeloning, loonvordering, opbouw en opname vakantie, vakantie en ziekte, verlofvormen, pensioentoezegging, etc.

  • Misdragingen en disciplinaire maatregelen; disfunctioneren, demotie, waarschuwing, schorsing, ongewenst gedrag etc.

  • Ziekte rechten en plichten; disfunctioneren, demotie, waarschuwing, schorsing, ongewenst gedrag etc.

  • Ontslag; einde contract, ontslag op staande voet, ontbinding door kantonrechter of UWV, werkloosheid en WW, vaststellingsovereenkomst etc.

HR Boeken
Voorbeelden waarbij Compaan HR u kan ondersteunen:
  • Regelen van ‘Erkend Referentschap’ door de IND bij de inzet van kennismigranten in Nederland.

  • Sociale zekerheidskwesties

  • 30% regeling juridisch/fiscaal vastleggen

  • Expat begeleiding en ondersteuning

  • Payroll processen