Beloning betekent meer dan salaris alleen. Het is een totaal pakket van arbeidsvoorwaarden die medewerkers sturen in hun gedrag en helpt bijdragen aan hun prestatie. Alles wat samenhangt met belonen zoals opleidingsmogelijkheden, persoonlijke ontwikkeling en autonomie in werk, valt onder het beloning en arbeidsvoorwaardenbeleid. Beloning en arbeidsvoorwaarden zijn daarmee van grote invloed op uw imago van aantrekkelijke werkgever. Het samenstellen van een goede mix van beloningen en arbeidsvoorwaarden passend bij uw organisatie en medewerkers is daarom belangrijk.

Het actueel houden van uw arbeidsvoorwaardenregeling draagt bij aan een gezonde bedrijfsvoering. Soms is het noodzakelijk om de bestaande arbeidsvoorwaardenregeling te heroverwegen. Wijzigingen in de wetgeving kunnen hiervoor een reden zijn, maar ook na een fusieproces waarbij arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd moeten worden of nieuwe afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van cao-onderhandelingen.

Compaan HR helpt!
  • Wij adviseren en ondersteunen bij het opstellen van een beloning en arbeidsvoorwaardenregeling

  • Wij bieden begeleiding en ondersteuning bij de implementatie van nieuwe of gewijzigde arbeidsvoorwaarden

  • Wij brengen de financiële consequenties van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden in kaart

  • Wij begeleiden en ondersteunen bij de juridische consequenties van het wijzigen van beloning en arbeidsvoorwaarden

opbrengsten-kosten