Een organisatie valt of staat met betrokken en gemotiveerd personeel. Een goed personeelsbeleid geeft richting en duidelijkheid en ondersteunt uw medewerkers bij het behalen van de doelstellingen van uw organisatie.

Het bestaat uit diverse thema’s zoals:

 • De wet- en regelgeving omtrent personeel van werving tot ontslag

 • Beloning

 • Functioneren

 • Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving

 • Ziekte & verzuim

 • Ontwikkelingsmogelijkheden, professionalisering

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan deskundig advies op deze personele thema’s? Ontbreekt het u aan capaciteit om uw personeelsbeleid effectief vorm te geven of personele kwesties op te lossen? Heeft u incidenteel of meer structureel behoefte aan een professionele HR partner?

Compaan HR helpt u met onafhankelijk advies

en praktische ondersteuning

Neem contact op

Advies op maat

Compaan HR kan u adviseren, begeleiden en ondersteunen bij de volgende thema’s:

 • Arbeidsvoorwaarden en beloning

 • Arbo, verzuim en re-integratie

 • Contracten, conflicten en ontslag

 • Functioneren, beoordelen en ontwikkelen

 • Gedragscodes en regels op de werkvloer

 • HR management, organisatie en HR-beleid

 • Werktijden, verlof en vakantie

 • Werving en selectie